Fyller 25 år i 2021

Trondheim Bilkollektiv SA (TBK) – Midt Norges største ikke-kommersielle bildelingsaktør fyller 25 år i 2021. Etablert 18. september 1996 og har i dag ca. 100 biler fordelt på 47 oppstillingsplasser. Vi vokser i takt med medlemsutviklingen. Vi har nå biler på tre av kommunens bildelingsplasser. P-plassen bak Rådhuset, i Nonnegata og i Jonas Lies gate.