Kontakt oss

 

info@trondheim-bilkollektiv.no

Vakttelefon: 480 27 080

Kollektivet har to fast ansatte:
 

Trondheim Bilkollektiv BA
Jarleveien 12
 

Kontortid: Mandag- fredag 09.00-16.00, men det anbefales å ringe først da vi ofte er ute i ærend.

Vakttelefonen er åpen:

* Hverdager mandag-fredag: 08.00-20.00

* Lørdager- søndager/helligdager: 09.00-17.00

Vi kan være en del ute og det er lurt å  ringe før du kommer på kontoret.

Organisasjonsnummer: 976 774 892
Kontonummer: 8601 22 23090


Organisering

Trondheim Bilkollektiv SA er registrert i Foretaksregisteret som et Samvirke med begrenset ansvar.
Din del av ansvaret for kollektivets økonomi er begrenset til innskuddet.

Trondheim Bilkollektivs øverste organ er årsmøtet. Dette avholdes vanligvis i slutten av mars. Da velges blant annet nye styremedlemmer og man behandler forslag til endringer i vedtekter.


Samarbeid med bilkollektiv i andre byer

Våre medlemmer har også mulighet til å låne biler i bilkollektivene i Oslo og Bergen. For å bestille bil der må du per i dag kontakte Trondheim Bilkollektiv per telefon (480 27 080) eller sende e-post i rimelig tid før det aktuelle leieforholdet.