Medlemsbetingelser

Takk for at du ønsker å melde deg inn i Trondheim Bilkollektiv. 
En andel koster kr 2500 og årsavgift kr 1200 med to terminer a kr 600.