Priser

Utover den faste medlemskontingenten betaler du for det du bruker, basert på tiden du disponerer bilen og hvor langt du kjører. Timeprisen avhenger av type bil.

Bestillingsgebyr: 28,-


Prisstruktur gjeldende fra 1 januar 2015

Biltype   Biler Kr. per time Kr. per døgn opp till 10 døgn Kr. per døgn fra og med døgn 11 Kr. per km 1-300 km Kr. per km 301 km 
A1 Microbil: Kia picanto 28 280 420 2,64 1,7
A2 Småbil: Toyota Yaris, Citroen C3 29 290 435 3.08 1,7
B Mellomklasse: Kia Soul EL, Ford Bmax 31 310 465 3,41 1,8
C Familie: Ford C-Max, Ford Focus SW, Toyota Auris,Berlingo 33 330 495 3,63 2,1
C2 Familie-komfort: Skoda Octavia 4WD, Skoda Superb 38 380 570 3,96 2,4
E1 Varebil/7seter: Ford Transit 7m3, Citroën Picasso 7seter 50 500 750 3,96 2,4
E2 Stor varebil: Ford Transit 12m3 50 500 750 4,60 2,4
E3 Minibuss- 9 seter. Ford Tourneo Custom. Reguler bare seter- komfort. Toyota Proace 9 Seter 65 650 975 5,0 2,4
U Barneseter; 0-4 år, og 4-12 år 3,50 35 20    

 

Prinsipper for døgnleie:

Ett døgn er 24 timer og regnes fra tidspunktet du leier bilen til samme tidspunkt neste dag.

Eksempel 1: hvis du har en bil fra kl. 08.00 en dag til kl. 08.00 neste dag betaler du for 10 timer.

Eksempel 2: hvis du har en bil fra kl. 22.00 en dag til kl. 08.00 neste dag betaler du for 10 timer.

Eksempel 3: hvis du har en bil fra 20.00 en dag til 23.00 neste dag betaler du for 13 timer.

Drivstoff, bompasseringer, bilrekvisita og bilvask er alltid inkludert i prisen.

Ferger belastes med full pris.

 

Årlig medlemskontingent

Privatmedlemskap fra 1.1.2015: kr 1200 fordelt på to halvårsterminer a kr 600.
Bedriftsmedlemskap: 2 000,-

Medlemskontingenten betales i 2 halvårige teminer ut fra innmeldingsdato, ikke etter kalenderår. Melder du deg inn i mars, forfaller altså neste halvårstermin i august samme år. 

 

Andelsinnskudd

Ved innmelding betaler du en andel, som du vil få tilbakebetalt ved eventuell utmelding.

Andel privatmedlemskap: 2 500,-. Kan være flere sjåfører fortrinnsvis innen familien.

Andel bedriftsmedlemskap: 2 500,- for inntil 3 sjåfører, deretter 1 500,- per ekstra sjåfør.


Utmelding-adm. gebyr

Administrasjonsgebyr. kr 475,-

Hvis du selger andelen selv er det ingen gebyr.

 

Studentmedlemskap

målgruppe: studenter opp til mastergrad

aldersgrense 20år

kroner 450 i innmeldingsavgift(engangsavgift)

ingen andel 

ingen årsavgift

begrenset varighet 2år

 

Prosjektmedlemskap

Vi kan også tilby innmelding for prosjekter/mindre organisasjoner som har en varighet på opp til 1 år.

Innmeldingsavgift: kr 1000. Refunderes ikke.

 

Endring - og avbestillingsgebyr

Hvis du endrer eller avbestiller reservert booking mer enn 3 dager før blir det ikke gebyr. 
Endrer du bookingen fra opp til 3 dager før bookingen vil det påløpe et gebyr på 30 % av timene du har reservert med en max grense opp til 3 døgn.
Eksempel: Booking 3 døgn Microbil med avbestilling av 1 døgn. Døgnpris 228NOK. Gebyr 30 % av 280 = kr 84
 

Egenandel ved skade

krysser du av for egenandelsforsikring betaler du 10kr i timen (100kr døgnet).

Egenandel ved skade er 15 000,- ( årsmøtevedtak 14 april 2011) Krysser du av for egenandelforsikring når du reserverer bil, reduseres egenandel til 4 500.
På de to største varebilene 7m3 og 12 m3 er det ikke anledning til å bruke egenandelforsikring samt 9 seteren.

Bilkollektivets døgnåpne vakttelefon bistår ved uforutsette hendelser. Veihjelp på stedet gis, men som medlem ansees du som medeier i bilparken, og driftsstans vil kunne påvirke din tilgjengelighet uten at Trondheim Bilkollektiv står erstatningspliktig.

 

Betaling

Medlemskapets samlede bilbruk faktureres etterskuddsvis hver måned med full oversikt over hvert leieforhold.
 

Privat- og bedriftsmedlemskap

Trondheim Bilkollektiv er et samvirkeforetak, og privatpersoner melder seg inn i kollektivet ved å kjøpe en andel. Andelen er omsettelig og videreselges ved utmeldelse av medlemmet selv eller av TB. Utmelding og da salg av andel fra TB skje først etter at nytt medlem er kommet inn. Hvis man rekrutterer et nytt medlem selv kan utmelding skje når den nye medlemmet er meldt inn.

Bedrifter kan også kjøpe andel og bli medlem. Hver organisasjon må da melde inn en kontaktperson, som får som ansvar å lære videre bilkollektivets rutiner til bedriftens øvrige sjåfører. Ved reservasjon har den enkelte ansatte mulighet til å merke bestillingen med nødvendige fakturadetaljer.