Om bilkollektivet

Trondheim Bilkollektiv ble startet i 1996 for å tilby ikke-kommersiell bildeling i Trondheim og omegn. Gjennom samarbeid med dele.no (Bildeleringen i Bergen) og Bilkollektivet i Oslo og Stavanger er vi Norges desidert største leverandører av bildeling. Trondheim bilkollektiv har en felles bestillingsløsning med dele.no. Vi er en medlemsorganisasjon med formål om å fullt ut erstatte medlemmenes behov for egen privatbil.

Vi skal gjennom dette bidra til en grønnere by og et bedre miljø, med færre biler og mindre unødvendig kjøring.

Bilkollektivet har én fast ansatt (daglig leder) og et styre som velges på årsmøtet i henhold til vedtektene.

Daglig leder

  • Bjørn André Larsen

Styrets medlemmer 2023/2024

  • Styreleder: Ragnar Foss
  • Styremedlemmer: Tormod T. Gjestland, Chris Veløy, Marianne R. Goin, Gunn Kristin Storrø, Torkel Ranum, Andreas Radtke
  • Varamedlem: Jan Inge Fossum

Protokoll årsmøter