Våre medlemskap

Student

Medlemskapet for studenter.

 

Årskontingent ............... 700kr
Sjåfører inkludert .......... 1
Medlemsandel* ............ 500kr

* Medlemsandelen er din eierandel i bilflåten og tilbakebetales ved utmelding (fratrukket omkostninger iht. prisliste).

Timepris og pris per km varierer fra bil til bil.
Se vår prisoversikt.

Aldersgrense 18 år. Medlemskap varer i 2 år. Krever gyldig studentbevis.

Privat

Medlemskapet for de aller fleste.

 

Årskontingent .................. 1400kr
Sjåfører inkludert ............. 3
Medlemsandel* ............... 2500kr

*Medlemsandelen er din eierandel i bilflåten og tilbakebetales ved utmelding (fratrukket omkostninger iht. prisliste).

Timepris og pris per km varierer fra bil til bil.
Se vår prisoversikt.

Aldersgrense 18 år. Flere enn tre sjåfører kan registreres mot betaling.

Bedrift

Medlemskapet for bedrifter og organisasjoner.

Årskontingent ................ 2200kr
Sjåfører inkludert ........... 10
Medlemsandel* ............. 2500kr

*Medlemsandelen er din eierandel i bilflåten og tilbakebetales ved utmelding (fratrukket omkostninger iht. prisliste).

Timepris og pris per km varierer fra bil til bil.
Se vår prisoversikt.

Aldersgrense 18 år. Flere enn ti sjåfører kan registreres mot betaling.

TOBB-medlem

Medlemsskapet for alle som er TOBB-medlem.

Årskontingent ................ 900kr
Antall sjåfører ................. 3
Medlemsandel* ............. 2500kr

*Medlemsandel/innskudd tilbakebetales ved utmelding.

Timepris og pris per km varierer fra bil til bil.
Se vår prisoversikt.

Aldersgrense 20 år. Medlemskort må forevises.

Følg oss på sosiale medier