Bruksregler

BILBRUKSKONTRAKT
Oppdatert 18. mai 2020

Følgende betingelser gjelder for det enkelte leieforhold:
Leier (bilbruker) er ansvarlig for bilen og utgifter som følger av bruken av denne under leietiden frem til tilbakelevering, herunder for parkeringsbøter og passeringsgebyr i bomringer og fergesamband. 

Bilbruker er erstatningspliktig for alle påførte skader, og alle skader uavhengig av skyld skal registreres i skadelogg på den aktuelle reservasjonen.

1. Eventuell kollisjonsskade uten personskade skal meldes til vakttelefonen, som er døgnåpen.
2. Tyveri, brann, hærverk, personskader eller skader på dyr skal meldes både til politi og vakttelefonen.
3. Bilbrukers egenandel ved skade er kr 15 000.- Du kan velge å krysse av for
egenandelsreduksjon for kr. 10.- per time. Da blir egenandelen på maks kr. 5 000.-

Egenandelsreduksjon gjelder ikke varebiler i størrelsen fra og med 4,6 m3 til og med 10 m3 og biler med 8- og 9-seter. Denne endringer ble vedtatt i styret våren 2018.

4. Egenandelsreduksjon gjelder ikke for skader oppstått ved grov uaktsomhet, jf. Veitrafikkloven. 

Følgende skader betraktes alltid som oppstått på grunn av grov uaktsomhet: 

A. Skader som følge av at last har forskjøvet seg.

B. Hærverk på innredning i bilen.

C. Flekker innvendig som ikke kan fjernes.

D. Dekkskader som følge av felgkjøring på punkterte dekk.

E. Skader ved snøras fra tak hvor rasfare er angitt.

F. Slagskader på karosseri pga. bruk av snøkjettinger.

G. Utvendige skader på karosseri som skyldes uaktsom bruk.

H. Skader som følger av kjøring hvor det ikke er fysisk plass til bilen.

I. Skader som skyldes kjøring utenfor offentlig vei eller på område stengt for alminnelig ferdsel.

J. Fylling av feil drivstoff

5. Bilbruker forplikter seg til å behandle bilen på en forsvarlig måte og ikke:

A. Benytte bilen utenfor Schengenområdet uten grønt kort. Vår bilforsikring gjelder i hele Europa, Israel og Tyrkia. Grønt kort skaffes av forsikringsselskapet Nemi Forsikring og gjelder for 1/2 år.

B. Benytte bilen i ulovlig øyemed.

C. Benytte bilen til billøp, fartsprøver eller konkurranse.

D. Befordre flere personer enn bilen er registrert for.

E. Kjøre i påvirket tilstand.

F. Forlate bilen ulåst.

G. Røyke i bilen.

6. Bilbruker plikter å varsle TBK via vakttelefonen om skader eller tekniske feil som oppstår. Bilbruker skal besørge bilen reparert og transportert tilbake til utgangsstedet i samråd med TBK. Kostnadene dekkes av garantier eller utleier.

7. Bilbruker er ansvarlig for sjekk av lys, bremser, seler, dekk, lufttrykk, oljestand, spylevæske mv.

8. Bilen returneres rengjort.

9. Det er kun tillatt å transportere dyr i biler som er merket for det. Bilbruker er forpliktet til en forsvarlig rengjøring av bilen etter dyretransport.

10. Trondheim Bilkollektiv SA er ikke ansvarlig for økonomisk tap som følge av skade eller driftsstans.

11. Bilbruker kan bli belastet med ekstrautgifter, begrenset til kr 500.- som skyldes at bilen leveres for sent. Bilen regnes som tilbakelevert når reservasjonen er avsluttet ved bruk av kortleser, eller nøkkel er tilbake i nøkkelboksen.

12. Øvelseskjøring:
Det tillates øvelseskjøring med TBKs biler begrenset til andeleiers hustandsmedlemmer. Ved øvelseskjøring må du sende epost med informasjon om ansvarlig sjåfør, dato tid og hvilken bil som brukes. I tillegg må du ved bestilling skrive «øvelseskjøring» i feltet for fakturadeltaljer.

Egenandelsreduksjon gjelder IKKE ved øvelseskjøring!