Bruksregler

BILBRUKSKONTRAKT Oppdatert 16. juli 2019

Følgende betingelser gjelder for det enkelte leieforhold: Leier er ansvarlig for bilen og utgifter som følger av bruken av denne under leietiden frem til tilbakelevering, herunder for parkeringsbøter og bomringpasseringsgebyr i bomringer og 

fergesamband som ikke er tilknyttet AutoPASS). 

Leietaker er også erstatningspliktig for påførte skader. 1. Eventuell kollisjonsskade uten personskade skal meldes til bilansvarlig eller vakttelefonen. 2. Tyveri, brann, hærverk, personskader eller skader på dyr skal meldes til politi og vakttelefonen. 3. Leiers egenandel ved skade er kr 15 000.- Man kan imdlertid krysse av for egenandelforsikring for kr. 10.- per time. Da er egenandelen på maks kr. 5000.-

Egenandelsforsikringen gjelder ikke varebiler i størrelsen fra og med 6m3 til og med 12m3 og 9 seter.

Denne endringer ble vedtatt i styret våren 2018.

4. Forsikringen gjelder ikke for skader oppstått ved grov uaktsomhet fra leietakers side. 

Følgende skader betraktes alltid som oppstått på grunn av grov uaktsomhet: A. Skader som følge av at last har forskjøvet seg.

B. Hærverk på innredning i bilen.

C. Flekker innvendig som ikke kan fjernes.

D. Dekkskader som følge av felgkjøring på punkterte dekk. E. Skader ved snøras fra tak hvor rasfare er angitt.

F. Slagskader på karosseri pga. bruk av snøkjettinger. G. Utvendige skader på karosseri som skyldes uaktsom bruk. H. Skader som følger av kjøring hvor det ikke er fysisk plass til bilen. I. Skader som skyldes kjøring utenfor offentlig vei eller på område stengt for alminnelig ferdsel. J. Fylling av feil drivstoff

5. Leietaker forplikter seg til å behandle bilen på en forsvarlig måte og ikke: A. Benytte bilen utenfor Schengenområdet uten grønt kort. Vår bilforsikring gjelder i hele Europa, Israel og Tyrkia. Grønt kort skaffes av forsikringsselskapet Nemi Forsikring og gjelder for 1/2 år. B. Benytte bilen i ulovlig øyemed.

C. Benytte bilen til billøp, fartsprøver eller konkurranse. D. Befordre flere personer enn bilen er registrert for.

E. Kjøre i påvirket tilstand.

F. Forlate bilen ulåst.

G. Røyke i bilen. 6. Leietaker plikter å varsle bilansvarlig om skader eller tekniske feil som oppstår. Leier skal besørge bilen 

reparert og transportert tilbake til utgangsstedet i samråd med bilansvarlig. Kostnadene dekkes av

garantier eller utleier. 7. Leietaker er ansvarlig for sjekk av lys, bremser, seler, dekk, lufttrykk, oljestand, spylevæske mv.

8. Bilen returneres rengjort.

9. Det er kun tillatt å transportere dyr i biler som er merket for det.

Leietaker er forpliktet til en forsvarlig rengjøring av bilen etter dyretransport. 10. Utleier er ikke ansvarlig for økonomisk tap som følge av skade eller driftsstans. 11. Leietaker kan bli belastet med ekstrautgifter, begrenset til kr 500.- som skyldes at bilen leveres for sent. Bilen regnes som tilbakelevert når nøkkel er tilbake i nøkkelboksen, eller avsluttes ved bruk av kortleser.

12. Øvelseskjøring:

Det tillates øvelseskjøring med TBKs biler begrenset til andeleiers hustandsmedlemmer Ved øvelseskjøring må du sende e­post med informasjon om ansvarlig sjåfør, datum, tid og hvilken bil som brukes. I tilegg må du ved bestilling skrive "øvelseskjøring" i feltet for fakturadeltaljer. Egenandelforsikringen gjelder ved øvelseskjøring!

Følg oss på sosiale medier