Nye priser for billeie fra 03.06.2024

Trondheim Bilkollektiv innførte en ny prismodell for billeie fra 1. mars 2024 som hadde flere formål. Blant annet ville vi få fart på elbilbruken med frie kilometere ved oppstart. I tillegg forenklet vi prismodellen som hadde blitt ganske uoversiktlig. De nye prisene skulle øke inntektene gjennom økt bilbruk.

Dessverre har det nye systemet ført til fallende inntekter og vi ser oss derfor nødt til å justere prisene igjen. Hjørnesteinene er følgende:

  • Full kilometerpris for alle biler fra første kilometer, men for elbiler 20% rabatt på km etter 100 km
  • Timepris settes opp kr 3 for nesten alle biler.
  • Nye satser for km blir kr 2,25 og kr 3,80.

Se de nye prisene i detalj her.